Niezijlster Courant

Dorpsbelangen

Dorpsbelangen

  • Dina Pool

  • Voorzitter
  • 0594212872
  • Ina Haveman

  • Secretaris
  • 0594613030
  • secretariaatdbniezijl@gmail.com
  • Vera Dijkstra - Hamberg

  • Penningmeester
  • Iwan van der Ploeg

  • 0594851933
  • info@niezijl.com
  • Richard Lamberst