Geschiedenis

Niezijl heette oorspronkelijk Bomsterzijl.
De Bom schijnt de benaming te zijn geweest van een laag stuk land dat door het water is ingesloten.
Zijl is de Groningse benaming voor sluis. Door middel van een zijl of sluis werd overtollig water
afgevoerd van laaggelegen land, zodat het land in gebruik genomen kon worden.

Het dorp wordt doormidden gesneden door het Hoerediep.
Tijdens de beruchte Sint Elisabethsvloed van 18 op 19 november 1421 bleek dat het toen al bestaande
Bomsterzijl niet genoeg veiligheid bood tegen het water. Bij het gehucht Oxwerd werd daarom
een nieuwe zijl gebouwd, Nije Zijl genoemd. Niezijl was dus het nieuwe zijl dat in 1562
het Bomsterzijl moest vervangen. Niezijl dankt zijn ontstaan daaraan.

Hervormde kerk

De Hervormde kerk uit 1661, met origineel meubilair en een interessant archief, is te bezichtigen.
Het is een zaalkerk met dakruiter, een torentje op het dak. De kerk bezit een Westfaals orgel
uit het midden van de 17e eeuw. De orgel is afkomstig uit de Hervormde Kerk van Eerbeek
en werd in 1920 in de Niezijlster kerk geplaatst. De kerk is in 1985 en 1990 gerestaureerd
en in 1999 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Molen De Zwakkenburger

De Niezijlster poldermolen uit 1865 stond oorspronkelijk in de Zwakkenburger- en Ellersvelderpolder.
De molen is in de periode 2002-2003 gerestaureerd en verplaatst naar de locatie Hoendiep OZ 65 te Noordhorn,
aan het Van Starkenborghkanaal.


Historisch van Niezijl

Inhoud:
Geschiedenis van Niezijl zoals beschreven door Boudewijn de Vries in de Dorpsproat
van Niezijl gedurende 1989- 1993.

Totaal zijn er 43 afleveringen gevonden; de reeks eindigd abrupt na aflevering 43.

 • Inleiding aflevering: 1-2
 • Vroege middeleeuwen: 3-5
 • Late middeleeuwen: 6
 • Rivieren en dijken: 7-11
 • De schans in de tachtigjarige oorlog:  12-23
 • Overgeleverde anekdote:  24
 • Niezijl begin 19de  eeuw:  25
 • Kerkgeschiedenis van Niezijl:  26-31
 • Landbouw: 32-38
 • Joodse inwoners: 39-42
 • Molens:  43

Rob Meloen 12 februari 2012

.