En dan is het al weer driekwart jaar geleden dat de dorpsbibliotheek is gestart.
Er is met veel enthousiasme boeken ingebracht.
We tellen ca. 500 boeken en daarmee is eigenlijk de kast geheel gevuld, dankzij de inbreng van lezers uit het dorp.

De verzameling boeken is grofweg te verdelen in: romans van Nederlands schrijvende auteurs, vertaalde romans,
zeer romantisch getinte boeken, detectives, historische romans, sport, hobby, religie en filosofie
en boeken met een educatieve kwaliteit en vooral niet te vergeten boeken voor kinderen en jongeren.

Door het verloop globaal te monitoren blijkt dat regelmatig boeken worden gehaald en weer terug gebracht.
Gezien de hoeveelheid boeken is het mogelijk de werkwijze enigszins aan te passen:
Naast het lenen is er ook de mogelijkheid om de voorraad aan boeken
te gebruik om te ruilen.
Dwz. een ieder heeft de mogelijkheid boeken mee te nemen en deze te behouden.
Uiteraard wordt er van uit gegaan dat van deze ruilmogelijkheid verantwoord gebruik gemaakt wordt.

Onlangs is de bibliotheek uitgebreid met een groot aantal boeken met een educatieve waarde,
zeer bruikbaar voor scholieren bij het opzetten van een werkstuk geschiedenis, natuur en techniek, sociologie etc.
Buiten het Schanshuus is nog een kleine boekenkast voor lezers met een hoge nood aan leesvoer,
voor de snelle trek zeg maar.

Nogmaals enkele regels:

  • Boeken inbrengen kan altijd en is zeer gewenst, waarmee de diversiteit aan boeken toeneemt.
  • Men kan boeken lenen of definitief behouden (de bibliotheek als ruilbeurs)
  • Graag uw wensen en opmerkingen noteren in het schrift.
  • De bibliotheek is bereikbaar als het Schanshuus open is:
    maandagen, donderdagavond en eens in de twee weken op woensdag avond
    en natuurlijk elke zaterdag aan het eind van de middag.

Veel leesplezier

Henk Hasper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *