Project “Onderhoud monumenten Begraafplaats Niezijl”

0

Vrijwel elk dorp in de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft een ‘eigen’ begraafplaats, zo ook Niezijl.
Een begraafplaats is de plek waar eer betoond wordt aan de overledene met een grafmonument.
Maar er is meer: het is een weerslag van de geschiedenis van het dorp Niezijl.
Hele families, die hun inbreng hebben gehad in de opbouw van het dorp Niezijl,
zijn te volgen in de tijd en passend in de historie van het dorp, sociale relaties in het dorp
zijn af te lezen door combinaties van namen op een gemeenschappelijk graf.
En, niet te vergeten, de teksten die in sommige stenen zijn gebeiteld: unieke woorden van de overledene voor de lezer.

Het onderhoud van de begraafplaats is in handen van de gemeente, het onderhoud van de graven en de daarop
geplaatste grafmonumenten is een zaak van de eigenaar, meestal een familielid van de overledene.

Begin vorig jaar is de staat van onderhoud van deze grafmonumenten opgemaakt
en de conclusie was dat de toestand van meeste van de oudere graven, van voor 1960,
gelegen in de eerste twee vakken A en B, links en rechts direct na de ingang, schokkend slecht was.Schril was de tegenstelling met de recente graven in de twee vakken en met die verderop op de begraafplaats.
Vergeleken de staat van het onderhoud op begraafplaatsen van dorpen in de omgeving komt die van ons er zeer slecht af.
Enkele gebreken zijn: scheef staande stenen, met mos begroeide stenen waardoor de tekst
niet meer te lezen valt, gras en onkruid in de bedden, gescheurde stenen, roestig en doorgeroest hekwerk,
omgevallen stenen (veelal maaischade) etc. etc.

De conclusie was dat alleen een grondige aanpak de verloedering van dat deel van de begraafplaats nog tegen kan gaan.

Begin juni 2019 is een driejarig project gestart, bemand met een twintigtal vrijwilligers,
met als doel de grafmonumenten duurzaam te onderhouden en zo nodig te restaureren.
Vorig jaar is op een 7-tal zaterdagochtenden een eerstelijns onderhoudsactie geweest:
schoonmaken, recht zetten wat eenvoudig recht gezet kan worden, restauratie van een tweetal
hekwerken, na schoonmaak zijn aantal stenen opnieuw van letters voorzien

Dit jaar staat restauratie van de grafmonumenten op de actielijst.
Nu komen we tot het onderwerp van deze flyer: voor de restauratie zijn middelen nodig:
veel verf, grind, metselspecie, stenen uit de tijd van het graf, hulpmiddelen, huur apparaten etc.


De totale begroting van de resterende twee jaar is om en nabij de € 6800.-.
Veel van de grafeigenaren, voor zover bekend, zijn benaderd en gevraagd ons een financiële bijdrage te gunnen.
Daarmee zijn voor een groot deel de kosten van het eerste jaar afgedekt.
Van de oudere graven zijn de eigenaren niet bekend of liggen verderop op de begraafplaats.
Subsidie aanvragen zijn onderweg, en van die kant wordt gevraagd wat het dorp Niezijl aan financiën kan/wil inbrengen.

Kortom: de reden dat je de flyer leest:
We hebben jullie bijdrage bitter nodig.“

Dat kan door overmaking van je bijdrage naar de rekening van Dorpsbelangen:

Bankrek. NL86RBRB0792008626 van Dorpsbelangen Niezijl (DN) onder vermelding van OBN2020

Om dit project voort te kunnen zetten doen we een beroep op de vrijgevigheid van de Niezijlster.

Namens de groep vrijwilligers
Henk Hasper, Pelmolen 11,
tel. 0594213228/06-23957981
h.hasper@kpnmail.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *