Digitaal Meedoen Pakket van start in gemeente Westerkwartier

0

De wereld digitaliseert snel. Tegelijkertijd groeit de groep mensen die daarin niet mee kunnen komen.
Landelijk gaat het om 2,5 tot 5 miljoen mensen. Er zijn voor hen al verschillende hulplijnen beschikbaar.
Maar er is nog geen complete aanpak. En dat is wel nodig om de kloof te dichten. Daarom start
gemeente Westerkwartier een pilot met het Digitaal Meedoen Pakket in samenwerking met stichting
48percent.org, Freedom Internet, Glasdraad, de Alliantie Digitaal Samenleven, Biblionet Groningen,
Humanitas Westerkwartier, Sociaal Werk De Schans en gesteund door de Provincie Groningen en het
Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Digitalisering zorgt voor groeiende kansenongelijkheid

Steeds meer voorzieningen en diensten worden vervangen door digitale varianten.
Denk aan belasting, onderwijs, zorg en (het vinden van) werk.
Projectleider Pollien van Keulen van de stichting 48percent.org: “Uit onderzoek blijkt dat ongeveer
tweeënhalf miljoen mensen moeite hebben met het gebruiken van digitale apparaten. En als je naar het
grotere plaatje kijkt, dan zie je groeiende kansenongelijkheid als gevolg van digitalisering. Daarom is het
belangrijk om de digitale kloof te dichten.”

Integrale aanpak en testen op kleine schaal

Het dichten van de digitale kloof vraagt om een integrale aanpak. Daarom bundelt gemeente Westerkwartier
haar krachten met de partners in de keten van digitale inclusie. Samen bieden zij met deze pilot het
Digitaal Meedoen Pakket. Dit pakket bestaat uit een betaalbare internetaansluiting thuis, een laptop,
cursussen en passende hulp aan huis en in de buurt. Met vijftig huishoudens testen de projectpartners
een jaar lang hoe deze aanpak met een wijkgerichte focus werkt.

Wethouder Bert Nederveen: “De digitale ontwikkelingen gaan erg snel tegenwoordig. Ik vind het belangrijk
om zoveel mogelijk gelijke kansen te creëren voor onze inwoners en de digitale zelfredzaamheid van
inwoners te vergroten. Dat is ook het doel van deze pilot met het Digitaal Meedoen Pakket. Daarom ben ik
blij dat we als gemeente Westerkwartier, als enige plattelandsgemeente, meedoen aan dit project.”

Pilot Westerkwartier onderdeel van landelijk project

De pilot is onderdeel van een landelijk project van de Alliantie Digitaal Samenleven. Naast gemeente Westerkwartier
doet ook gemeente Utrecht mee. Met gemeente Amsterdam worden de mogelijkheden voor een pilot verkend.
Het Centrum voor Digitale Inclusie van de Universiteit Twente monitort het effect en de resultaten van de aanpak.

De projectpartners werken sinds 2021 aan de pilot in gemeente Westerkwartier.
In het najaar van 2023 gaat het project van start.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *