Vanuit Dorpsbelangen willen we graag af en toe laten weten waar we mee bezig zijn.
Zo kunnen jullie input geven aan ons en kunnen we beter inspelen op de behoeften die er zijn.

Hieronder volgen de lopende zaken:

 • Er zijn gesprekken gevoerd over hulp/backup zoeken voor het drukken van de Dorpsproat.
  Het is van belang dat meerdere mensen weten hoe het apparaat werkt en wat en wanneer
  gedaan moet worden (in geval van ziekte/vakantie). Jurjen is nu op zoek naar een deze back up.
 • van betaalbaar houden van de Dorpsproat en de kwaliteit waarborgen
  (b.v. adverteerders mogen goede kwaliteit verwachten).
 • Op verschillende plekken in het dorp bij verschillende personen is historisch materiaal aanwezig.
  Samen met Rob Meloen kijken we naar een centrale plek voor dit archief en een juiste manier
  van bewaren. En ook naar een projectgroepje die dit archief gaan bijhouden en categoriseren.
 • We gaan in gesprek met de gemeente over de verkeersveiligheid die te wensen overlaat
  op verschillende plekken in het dorp.
 • We hebben al deels contributie gelopen voor het lidmaatschap van Dorpsbelangen en gaan
  hier nog even mee door.
 • De passantenhaven heeft geen prullenbak. Deze zomer is er tijdelijk een prullenbak neergezet
  vanuit eigen initiatief. We zijn in gesprek met de gemeente voor een permanente oplossing.
 • Vanuit NL Doet komen er weer activiteiten dagen aan. Je kunt dan met een groep vrijwilligers
  deze dagen gaan werken aan een klus/project die gedaan moeten worden in het dorp.
  Samen met de Spelweek en het Dorpshuis willen we dit vorm gaan geven.
 • We zijn laat! Maar we regelen nog een presentje voor de vrijwilligers in het dorp.
 • Inzicht krijgen in de herinrichting van de Hoofdstraat en hier hopelijk nog in mee
  kunnen denken en inspraak krijgen.
 • Organiseren van de Jaarvergadering 2024 samen met Stichting Spelweek
  en Stichting Dorpshuis.
 • Faciliteren GNK voor de winterbloemen in de bloembakken. (Dit wordt voor nu opgeschoven,
  omdat de straat eruit gaat. De lente is een beter moment om hiermee verder te gaan).
 • Meegedacht om de vervanger te zoeken voor 1 redactielid.
  Na het vertrekken van Auktje Smedes, heeft Rob Meloen het zelf kunnen oplossen
  en is Joukje Zwart aangetrokken om samen de redactie verzorgen.
 • Subsidie aangevraagd 4 en 5 mei commissie.
 • Overleg met Stichting Present gehad over vrijwilligersgroepjes die mensen met een hulpvraag
  kunnen helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *