Graag stellen we het (nieuwe) Dorpsbelang bestuur aan jullie voor.
We hebben eerst nog even een officieel stukje opgediept over wat we nu precies doen,
maar daarna geven we in eigen woorden weer hoe wij onze bezigheden zien en wie we zijn.

Dorpsbelang heeft als doel de leefbaarheid van Niezijl te bevorderen en verder alles wat er rechtstreeks
of zijdelings mee te maken heeft of bevorderlijk kan zijn voor de leefbaarheid.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.

We proberen dit doel op wettige wijze en met geschikte middelen te bereiken door:

  • Overleg met en info naar de inwoners van Niezijl om het leefklimaat te bevorderen;
  • We overleggen met andere groepen binnen Niezijl (b.v. Dorpshuis)
    om diverse activiteiten op elkaar af te stemmen;
  • Bevorderen van activiteiten onder de inwoners van Niezijl;
  • Overleg met overheidsinstanties met betrekking tot woningbouw, verkeer, milieu etc…;
  • Overleg met instanties in de regio die dezelfde doelstellingen hebben

Voorzitter Dorpsbelangen: Marian Baten
Secretaris Dorpsbelangen: Anja van der Meer
Penningmeester Dorpsbelangen: Iwan van der Ploeg
Bestuurslid Dorpsbelangen: Sara Simone Martini-vd Schaaf
Bestuurslid Dorpsbelangen: Diana Jansen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *