Gemeenteraad Zuidhorn unaniem tegen fracken bij Pieterzijl

0

De gemeenteraad van Zuidhorn heeft maandag unaniem een motie aangenomen tegen de gaswinning bij Warfstermolen.

Onlangs gaf minister Wiebes van economische zaken toestemming om gas te winnen uit het zogeheten veld Pieterzijl-Oost,
waarbij de NAM ook de omstreden fracking-methode mag gebruiken.

Fracken is een manier van gaswinning die gebruikt wordt om kleine velden leeg te halen.
Dit gebeurt met behulp van chemicaliën.

Tegen de winning bestaat veel weerstand bij omwonenden en Friese gemeenten.
Volgens de NAM is het een ‘oude techniek die al decennia wordt toegepast’.

De gemeente Zuidhorn gaat samen met de Friese gemeente Kollumerland een zienswijze
indienen tegen de gaswinning bij Warfstermolen.

Het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan ligt tot en met woensdag 9 mei 2018
ter inzage bij het gemeentehuis van Zuidhorn en online via:
www.nlog.nl/ter-inzage-legging-pieterzijl-oost.

U kunt hierop reageren door in die periode een zienswijze in te dienen. In de zienswijze
moet duidelijk aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit
u reageert, onderbouwd met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen personen
of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht,
later beroep kunnen instellen tegen het instemmingsbesluit.

De zienswijze kan schriftelijk verstuurd worden naar:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Pieterzijl Oost,
Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

De brief wordt alleen als zienswijze in behandeling genomen als deze ondertekend is met naam en adres.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *