Toekomst “veld Grijpskerk” blijft onduidelijk

0

Donderdag 17 oktober heeft er opnieuw een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente Westerkwartier
en de dorpen Grijpskerk, Pieterzijl, Kommerzijl en Niezijl over de gaswinningsplannen van de NAM
bij “veld Grijpskerk”. In het kort samengevat. NAM heeft aan het begin van dit jaar aangegeven te willen stoppen
met de gasopslag en aansluitend het gas in het veld te willen winnen.
Daarover zijn een aantal bijeenkomsten geweest, met en zonder de NAM, waarin het dorp Niezijl is geïnformeerd
en waar de inwoners mee hebben kunnen praten.

De uitkomsten van de bijeenkomst met inwoners van woensdag 18 september zijn gedocumenteerd
en richting wethouder Hielke Westra gestuurd. Tevens is het resultaat van deze avond besproken
met de andere dorpen, waarvan een aantal nog een bijeenkomst in hun dorp moeten hebben
op het punt van schrijven. Ook is deze avond een nieuwe ontwikkeling besproken.
Recent is er door het ministerie van EZK medegedeeld aan de NAM dat zij geen onomkeerbare beslissingen
moeten nemen. Daarbij is expliciet “veld Grijpskerk” genoemd als voorbeeld van een opslag
die niet zomaar en zonder meer weggedaan moet worden.

Om het verhaal iets gecompliceerder te maken, voor zover dat het al niet was, betekent dat
dat we nu niet alleen te maken hebben met 3 boxen (gaswinning, ontzorgen en de lusten), maar ook met 3 scenario’s.

Een scenario is dat het veld een opslag blijft en er dus niet direct wat veranderd,
een ander scenario is dat de onduidelijk blijft bestaan en niemand weet wat er op korte termijn gaat gebeuren
en het laatste scenario waarbij de NAM doorzet en de opslag een winningsveld wordt.
Wat het wordt is vooralsnog onduidelijk.

Wel hebben de dorpen en de gemeente besloten om proactief te handelen en in gesprek te blijven met de NAM
over mogelijke investeringen. Ook als de gaswinningsplannen tijdelijk (want uiteindelijk zal het gas gewonnen worden)
in de koelkast belanden. Wij willen de regie blijven houden over dit onderwerp.

Om dit proces van ‘regie houden’ in goede banen te leiden wordt er gezocht naar een onafhankelijk procesbegeleider
die de dorpen moet gaan begeleiden. Hoe dit verder vorm zal krijgen wordt hopelijk snel bekend,
daarvoor gaat de gemeente nu op zoek naar deze procesbegeleider. Als daar meer over bekend is,
leest u dat uiteraard in de Dorpsproat of op de website niezijl.com.

Mochten er vragen zijn, stel deze gerust.
Namens Dorpsbelangen kunt u hiervoor terecht bij:
Richard Lamberst, Hoofdstraat 75, 06-12811112 lamberst@live.nl

Bestuur Dorpsbelangen Niezijl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *