Het gemeentebestuur van Zuidhorn heeft eind 2016 besloten gelden beschikbaar te stellen
voor het vervangen van de brug over het Hoerediep te Niezijl.

In overleg met een extern adviseur is een voorlopige schets gemaakt van een nieuw te bouwen brug.

Dit voorjaar zijn vervolgens een aantal bijeenkomsten geweest met de nutspartijen (gas/water/electra/data)
om te onderzoeken welke zaken een rol zouden kunnen spelen bij de vervanging van de brug.
Zo is ook met het Waterschap gesproken en de direct betrokken aanwonenden (waarvan de tuinen grenzen aan de brug).

Omwille van de tijd is medio mei op basis van de eerste tekeningen een omgevingsvergunning aangevraagd.

Uitgangspunt is het bouwen van een functionele brug die past in de omgeving.

Het streven is er op gericht dat de nutspartijen hun werkzaamheden (omleggen leidingen) voor
de bouwvak afronden waarna de daadwerkelijke vervanging van de brug na de bouwvak kan plaatsvinden.

Er moet rekening gehouden worden met een bouwtijd van ca. 4 maand, hierdoor is de weg ter hoogte
van de brug gestremd voor alle verkeer.”

De gemeente wil de omwonenden, dorpsbelangen en overige belangstellenden informeren over de gemaakte plannen.

Daarom is er een voorlichtingsavond gepland op 21 juni vanaf 20.00 uur in het Schanshuus.

Langs deze weg worden de inwoners van Niezijl, hiervoor van harte uitgenodigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *