Westerkwartier betrokken bij herbestemming gaslocatie Grijpskerk

0

Grootegast,

14 maart 2019

Westerkwartier betrokken bij herbestemming gaslocatie Grijpskerk

Donderdag 14 maart heeft een afvaardiging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan burgemeester Koos Wiersma
en wethouder Hielke Westra een toelichting gegeven op de intentie om het contract met GasTerra voor gasopslag Grijpskerk in 2021
op te zeggen. Ook is gesproken over de gevolgen hiervan.

Andere bestemming

Volgens de NAM is de gasmarkt het afgelopen decennium zodanig veranderd dat gasopslag
in Grijpskerk niet meer rendabel is. Om deze reden heeft de NAM eind 2018 de intentie uitgesproken het contract
met GasTerra (handel en transport van gas) op te zeggen. In het gesprek heeft de NAM aangegeven
niet af te zien van de locatie, maar op zoek te gaan naar een andere bestemming.

Kansen voor energietransitie

Namens de gemeente Westerkwartier hebben burgemeester Wiersma en wethouder Westra aangegeven dat zij
gezien de veranderende gasmarkt begrip hebben voor deze keuze en de NAM erop gewezen dat herbestemming
plaats zal moeten vinden met het oog op de energietransitie. Daarnaast hebben zij namens het college erop aangedrongen
bij de zoektocht naar een andere bestemming gemeente, omwonenden en het bedrijfsleven nadrukkelijk te betrekken.
Hierbij zal aandacht moeten zijn voor vragen die leven bij omwonenden over bijvoorbeeld de risico’s van de maatregelen
en de gevolgen voor het aangrenzende park.

Gesprek met dorpen

De NAM heeft aangegeven zich te kunnen vinden in deze werkwijze en graag samen op te trekken.
De NAM gaat op korte termijn in gesprek met de dorpsbelangen van Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl en Pieterzijl.
Een afvaardiging van het college zal hierbij aanwezig zijn.

Reactie wethouder

Wethouder Westra: “Een andere bestemming van de gaslocatie in Grijpskerk kan kansen bieden in het kader
van de energietransitie. Maar er is ook nog veel onduidelijk. Daarom hebben we erop aangedrongen dat gemeente,
onze dorpen en het bedrijfsleven daadwerkelijk bij dit traject betrokken worden.
Ik ben blij met de toezegging van de NAM en we gaan als gemeente erop toezien dat dit gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *