Westerkwartier roept NAM op gaswinning bij locatie Grijpskerk te heroverwegen

0

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier roept samen
met de verenigingen van dorpsbelangen van Kommerzijl, Niezijl, Grijpskerk en Pieterzijl
de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op de intentie om gas te winnen bij de locatie Grijpskerk te heroverwegen.
Volgens zowel college en raad van de gemeente Westerkwartier als de besturen van dorpsbelangen
is hiervoor te weinig draagvlak. Ook wordt de NAM opgeroepen om de plannen voor winning
uit gasveld Pieterzijl Oost bij het omgevingstraject rondom de gaslocatie Grijpskerk te betrekken.

Intentie tot gaswinning

Volgens de NAM is de gasmarkt het afgelopen decennium zodanig veranderd dat gasopslag in Grijpskerk
niet meer rendabel is. Om deze reden heeft de NAM eind 2018 de intentie uitgesproken
het contract met GasTerra op te zeggen. De NAM heeft de wens om het gasveld leeg te produceren,
maar alleen wanneer hiervoor voldoende draagvlak is vanuit de omgeving.

Te weinig draagvlak

Uit de reacties tijdens en na de vier informatiebijeenkomsten die de NAM heeft georganiseerd
in de omliggende dorpen blijkt dat vanuit omwonenden te weinig draagvlak is voor gaswinning.
Met name met het oog op de energietransitie werden verschillende ideeën geopperd over herbestemming
van het terrein, maar inwoners wezen er vooral op dat dit niet gepaard moet gaan met gaswinning.

Relatie gasvelden Pieterzijl Oost en Grijpskerk

Op 16 juli hebben burgemeester Koos Wiersma en wethouder Hielke Westra een gesprek met vertegenwoordigers
van dorpsbelangen gehad over de vier bijeenkomsten. Hier werd bevestigd dat er te weinig draagvlak is
voor gaswinning. Daarnaast werd aangegeven dat de plannen voor winning uit gasveld Pieterzijl Oost
bij het omgevingstraject rondom de gaslocatie Grijpskerk betrokken moet worden.
De minister van Economische Zaken heeft eind juni ingestemd met winning uit gasveld Pieterzijl Oost door de NAM.
De NAM beschouwt Pieterzijl Oost en Grijpskerk als technisch twee afzonderlijke trajecten,
maar aangezien de gasvelden nagenoeg aan elkaar grenzen kan dit volgens de gemeente
en de vier dorpsbelangen niet los van elkaar worden gezien.

Vervolgtraject

De dorpsbelangen bespreken zelf met de inwoners in hun dorpen op welke wijze zij vorm willen geven
aan het vervolgtraject. In oktober gaat de gemeente hierover weer in gesprek met de besturen van dorpsbelangen.

Reactie wethouder Westra

Wethouder Westra wil in gesprek blijven over de toekomst van de gasopslaglocatie,
maar vindt dat de NAM de intentie om gas te winnen moet heroverwegen: “Wat ons betreft blijkt uit
de informatieavonden en de motie van de gemeenteraad dat hiervoor nu te weinig draagvlak is.
Samen met de verenigingen van dorpsbelangen roepen wij de NAM dan ook op de intentie om gas te winnen
te heroverwegen. Ook dringen wij erop aan de plannen voor winning uit gasveld Pieterzijl Oost
bij het omgevingstraject rondom de gaslocatie Grijpskerk te betrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *