De vier gemeenten in het Westerkwartier ondertekenen op 8 februari 2018 met meer
dan 30 maatschappelijke organisaties het Armoedepact Westerkwartier. Voor Stichting
Dorpsbelangen Niezijl zette voorzitter Dina Pool haar handtekening onder het Armoedepact.
In het pact staan afspraken waarmee de samenwerkende organisaties de armoedeproblematiek
in de toekomst willen bestrijden. In het Armoedepact staan vier pijlers centraal: netwerk,
preventie, meedoen en gezondheid.

De maatschappelijke organisaties hebben afgelopen 11 januari aangegeven welke
concrete activiteiten prioriteit moeten krijgen. Voorbeelden daarvan zijn regelingen
en ondersteuningsmogelijkheden beter in kaart brengen, inwoners actief informeren,
jeugd (beter) leren omgaan met geld, meer buurthuiskamers organiseren en maatwerk bieden.

Naast de feestelijke ondertekening van het Armoedepact worden deze avond werkgroepen gevormd
om invulling te geven aan het Armoedepact. Ook worden de inwoners om wie het gaat actief betrokken bij het proces.

De gemeenten zijn blij met de betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties en zien
het ondertekenen van het Armoedepact als een goede stap in de richting van armoedebestrijding
en volwaardige participatie in de samenleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *