Beste dorpsbewoner,

Het bestuur van Dorpsbelangen Niezijl nodigt u van harte uit

voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op

dinsdag 24 maart 2020

om 19.30 uur in ’t Schanshuus.

Met een hartelijke groet,

Ina Haveman

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ledenvergadering 2 april 2019: Dorpsproat maart 2020
 3. Vereniging voor Dorpsbelangen
  Jaarverslag: Dorpsproat maart 2020 en website www.niezijlnu.nl
  Financiën: – financieel jaarverslag 2019/ begroting 2020 – verslag kascommissie
  Benoeming nieuw lid kascommissie
  Samenstelling bestuur.
 4. Stichting Spelweek
  Jaarverslag
  Financiën: – financieel jaarverslag 2019/ begroting 2020 – verslag kascommissie
  benoeming nieuw lid kascommissie
 5. Stichting Dorpshuis
  Jaarverslag
  Financiën: – financieel jaarverslag 2019/ begroting 2020 – verslag kascommissie
 6. Rondvraag en sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *