Jaarverslag vereniging Dorpsbelangen Niezijl over het afgelopen jaar

0

Het afgelopen jaar heeft de vereniging weer de gebruikelijke activiteiten ontplooid om de leefbaarheid
in het dorp in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren door:

Het uitbrengen van de Dorpsproat 10X per jaar. Dankzij de inzet van een tiental vrijwilligers en de vrijwel
belangeloze sponsoring door diverse lokale bedrijven loopt dit nog steeds gesmeerd, zowel praktisch als financieel.

Projecten :

 • Geef Niezijl Kleur dit project blijft succesvol; ook weer dankzij de medewerking van een grote groep vrijwilligers.
 • Bruggen voorzien van fleurige bloembakken
 • Zichtlijnen verfraait door de entrees van het dorp markeren met wildmengsels
 • er wordt hard gewerkt aan een plan voor de haven (een plek om te zitten en ruimte om te spelen in en bij het water voor kinderen)
 • In de volgende fase gaan we verder werken aan het aanleggen van een natuurspeelterrein
 • Subsidie traject ‘Samen actief in het groen’ succesvol afgerond
 • Buurthulp op de bewonersbijenkomst in januari is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de bewoners zich graag willen richten op de hulp aan elkaar, de leefbaarheid in het dorp. Ook hiervoor is een enquête opgesteld. Vanuit de uitkomst zijn plannen gemaakt en acties ondernomen. Vanuit het dorp komen allerlei initiatieven, Niezijl leeft en pakt aan!
 • Verrvoersdienst voor dorpsbewoners loopt nog steeds
 • Inloopmiddag opgestart
 • Dorpsbibliotheek is gecontiueerd en wordt beheerd door dhr. H. Hasper incl. mini-bibliotheek buiten
 • Het instand houden van de website http://www.niezijlnu.nl en Facebook (met dank aan Teun & Monique Eilander )

Samenwerking tussen de verenigingen vergroten:

 • Samen NL Doet invulling gegeven
 • Aanleg fietspad Niezijl-Kommerzijl. Er zijn dit jaar weer verschillende pogingen ondernomen door de werkgroep. Helaas heeft dit nog steeds niet het gewenste resultaat gehad.
 • Veiligheid – Niezijl heeft een buurtlabel veiligheid dat betekent dat er verschillende acties zullen worden gehouden om de verkeersveiligheid te vergroten. Nauwe samenwerking met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland
 • Werkgroep Energie in samenwerking met de zorgverbeteraars
 • Het subsidiëren van het Sinterklaasfeest;

Relatie met de gemeente:

 • Zelf actief melding doen als gemeente iets kan/moet doen. Geen jaarlijkse dorpenronde meer. Niet opsparen, meteen actie.
 • Jaarlijks bestuurlijk overleg met het gemeente bestuur.
 • Organiseren van de jaarvergadering
 • Bijwonen van verschillenden bijeenkomsten rond de herindeling, groenvisie gemeente, dorpscoöperatie Grijpskerk etc.

De acquisitie van de benodigde middelen om de vereniging draaiende te houden

Tot slot:
Dit jaar treedt Joke Broekema af als bestuurslid. Belangstellenden kunnen zich vóór 15 maart opgeven bij één van de bestuursleden.
We kunnen niet zonder extra handen en nodigen u ook dit jaar van harte uit om u handen uit de mouwen te steken tijdens NLdoet
of bij één van onze andere projecten.

Wilt u meedenken/meepraten over veel zaken die spelen in Niezijl, dan kunt u zich vóór 15 maart opgeven via dpool@ziggo.nl

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met één van de andere bestuursleden.

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Niezijl
11 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *