Vanuit de gemeenteraad van Zuidhorn is besloten om ieder dorp de gelegenheid te geven
om een zogenaamde Manifest Duurzaam Dorp op te stellen en daarvoor ondersteuning te bieden
van de Vereniging Groninger Dorpen.

In zo’n Manifest Duurzaam Dorp kunnen de inwoners, onder regie van de dorpsvereniging,
aangeven hoe zij als dorp willen functioneren in de nieuwe gemeente Westerkwartier
en welke accenten zij willen leggen. Daarnaast kunnen zij aangeven welke voorzieningen zij
bij voorkeur in de komende jaren willen behouden of inrichten en op welke wijze zij erkend
en herkend willen worden in de nieuwe gemeente.

Vereniging Dorpsbelangen Niezijl gaat zich in verband hiermee inzetten voor een hernieuwde dorpsvisie.
Deze dorpsvisie is van belang bij het bepalen van de positie van ons dorp in de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Daarom willen we graag dat deze breed door de inwoners van Niezijl gedragen wordt.

In Niezijl heerst een echte “doe mentaliteit” die ervoor zorgt dat er door veel verschillende mensen,
veel zaken direct worden aangepakt. Vooral op de korte termijn krijgen veel vrijwilligers, veel voor elkaar.

We willen nu ook met elkaar gaan nadenken, over wat de ideeën en plannen zijn,
die leven op de lange termijn. Om na de herstructurering in het zicht van de gemeente te blijven
is het van belang dat het duidelijk is, hoe deze plannen eruitzien.

Plannen die bv. gaan over; toerisme, vaarrecreatie, cultuur, natuur enz.

Bijeenkomst
Hierover zal op woensdag 19 september in het Schanshuus een gezellige avond worden gehouden
onder genot van een hapje en een drankje. Geen “lange, saaie” inspraakavond,
waarbij u allen hierover uw zegje mag doen, maar een inspirerende, interactieve avond
onder leiding van Arno van der Heyden.

Hij zal op zijn eigen bijzondere manier, uw bijdrage in de vorm van ideeën en suggesties,
vermengen met het beleid, voor de nieuw te vormen Dorpsvisie. Van tevoren zal hij
zijn blik laten gaan over het dorp Niezijl en wat er leeft bij de inwoners.

Arno van der Heyden presenteert al meer dan tien jaar de dagelijkse talkshow Arno’s Aperitief
op het Groninger Noorderzon Festival. Hij werkte voor de VARA als redacteur en de KRO
en de Tros als presentator en cabaretier. Voor Radio Noord maakte hij drie jaar lang het wekelijkse
rechtstreekse programma Half put, half hemelwoater. Momenteel is hij als presentator
van het programma Noord Op Stee elke zaterdagochtend op Radio Noord te horen.

Arno van der Heyden is een graag geziene en zeer ervaren gast bij diverse optredens.
Als geen ander kan hij met zijn uitstekende improvisatievermogen de sfeer verhogen
op menig zakelijke bijeenkomst en cultureel evenement. Als presentator, als conferencier,
als zanger of als acteur in een voor de gelegenheid geschikte rol.

Dorpsbelangen Niezijl nodigt u allen van harte uit op woensdag 19 september.
Vanaf 19.30 uur staat in het Schanshuus de koffie voor u klaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *